Senin, 09 Januari 2012

JANJI DAN UNDANG-UNDANG PANDU HIZBUL WATHAN
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh:
Satu, Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah,
Undang-Undang dan Tanah Air.
Dua, Menolong siapa saja semampu saya.
Tiga, Setia menepati Undang-Undang Pandu HW.
UNDANG-UNDANG PANDU HIZBUL WATHAN
Satu : HW selamanya dapat dipercaya.
Dua : HW setia dan teguh hati.
Tiga : HW siap menolong dan wajib berjasa.
Empat : HW cinta perdamaian dan persaudaraan.
Lima : HW sopan santun dan perwira.
Enam : HW menyayangi semua makhluk.
Tujuh : HW siap melaksanakan perintah dengan ikhlas.
Delapan : HW sabar dan bermuka manis.
Sembilan : HW hemat dan cermat.
Sepuluh : HW suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

0 comments:

Posting Komentar

Comment